Logo firmy Moni-Rem
Remont mieszkania i domu|Ocieplenie domu| Budowa basenu|Remont biura i restauracji

Opinie | Referencje | Listy Referencyjne


Referencje

Bydgoszcz 01-09-2008 r.

dot. prac remontowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 41

Zaświadczam, że Firma KAR-BUD Karol Nowicki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Pielęgniarskiej 31/30, była wykonawcą prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy przy ulicy Traugutta 12. Inwestycja dotyczyła kapitalnego remontu wybranych pomieszczeń szkolnych.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

-prostowanie ścian

odgrzybianie i zdezynfekowanie powierzchni w pomieszczeniu kuchennym i gospodarczym,

-gładzenie i malowanie poszczególnych pomieszczeń.

Powyższe prace zostały wykonane w wymaganym terminie, estetycznie i z należytą starannością. Wszystkie one zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ponadto, co warto podkreślić, w trakcie wykonywania zlecenia prace były elastycznie dostosowane do zaleceń Zleceniodawcy.

Dobrze zorganizowane prace przebiegały w spokoju i porządku, co pozwala nam uznać współpracę z Firmą za pomyślną. Dlatego też możemy bez obaw polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi usługi remontowo-budowlane świadczone przez Firmę KAR-BUD Karol Nowicki.

Dyrektor Szkoły

mgr Wojciech Konarski

Szkołą Podstawowa Nr 41

ul Traugutta 12

w Bydgoszczy

list referencyjny Szkoła Podstawowa numer 41 w Bydgoszczy